Nabídka práce > právník/právnička Městského úřadu Jesenice

právník/právnička Městského úřadu Jesenice

Náplň práce

zpracovávání návrhů právních předpisů města, výkon právních činností v jednotlivých oborech výkonů činností samosprávy, příprava a kontrola smluv, zastupování města v soudních sporech a koordinace činnosti externích právních kanceláří při zastupování města v jednotlivých soudních sporech, výkon činností podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Požadavky

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která: 
je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, 
dosáhla věku 18 let, 
je způsobilá k právním úkonům, 
je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících, 
ovládá jednací jazyk, 
splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.

Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou: 
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu – obor „právo“ 
praxe v oblasti obecní samosprávy a veřejné správy výhodou 
pracovní pozice je vhodná i pro začínající právníky 
dobrá znalost práce na PC 
komunikační schopnosti 
zodpovědnost, samostatnost, analytické myšlení, flexibilita

Nabízíme

stabilní pracovní prostředí 
zajistíme v plném rozsahu vstupní a odborné vzdělávání k výkonu dané agendy 
zajistíme v plném rozsahu průběžné vzdělávání 
osobní ohodnocení, odměny 
stravenky 
3 sick days

Další informace

Uchazeč podá písemnou přihlášku (jako samostatný dokument), která musí obsahovat tyto náležitosti: 
jméno, příjmení a titul uchazeče, 
datum a místo narození uchazeče, 
státní příslušnost uchazeče, 
místo trvalého pobytu uchazeče, 
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
datum a podpis uchazeče.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: 
profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; 
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Informace o pozici

  • Městský úřad Jesenice
  • Středočeský kraj
  • Obor: Státní zaměstnanci,
  • Požadované vzdělání:
  • Plat: 10. - 11. platová třída
  • Typ pracovního poměru: Plný úvazek
  • Benefity: stabilní pracovní prostředí zajistíme v plném rozsahu vstupní a odborné vzdělávání k výkonu dané agendy zajistíme v plném rozsahu průběžné vzdělávání osobní ohodnocení, odměny stravenky sick days
  • Vhodné pro: VŠ v ukončeném magisterském studijním programu "právo"
  • Místo pracoviště: Jesenice
Odpovědět na inzerát